Vakok és Gyengénlátók

Iparűzési adó

Iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység).
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az ügyet intéző iroda:
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóhatósági Iroda
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Ügyintézés helye:
II. emelet 229, 230, 231 irodák
Telefon: 32/422-384 (245, 289,156 mellékek), 32/522-918, 32/522-917


Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8-12 óráig
Szerda: 8-12 óráig és
13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig


Az adó alanya a vállalkozó. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

 • építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
 • bármely az előző pontba nem sorolható tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve

 • az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével,
 • az alvállalkozói teljesítések értékével,
 • az anyagköltséggel,
 • az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ha a vállalkozó több önkormányzat területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell megosztania.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

Mentes a helyi iparűzési adó alól az a vállalkozó, amelynek az adóévben elért vállalkozási jellegű adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja meg.
Az adó mértéke állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 5.000 Ft/naptári nap.

Kapcsolódó jogszabály, rendelet:

 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • A helyi iparűzési adóról szóló módosított 14/1991. (VI.24.) Ör. sz. rendelet
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Helyi iparűzési adó beszedési számla:
A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10402142-49565051-57501128 számú számla.Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak