Vakok és Gyengénlátók

Általános információk

Az Adóhatósági Iroda ügyfélfogadási helye:

Városháza, Múzeum tér 1.
helyi adó ügyintézés 229-231. iroda
idegenforgalmi adó ügyintézés 214. iroda
gépjárműadó ügyintézés 214-215. iroda
végrehajtási ügyek intézése 228. iroda
talajterhelési díj ügyintézés 228. iroda


Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12, 13-16
Péntek: 8-12

Elérhetőségek:

Telefon: 32/422-384
E-mail: adohat@salgotarjan.hu
Fax: 32/522-921
Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

 A befizetéseket a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett alábbi számlákra kell teljesíteni:

 • 10402142-49565051-57501094 sz. Építményadó beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501111 sz. Idegenforgalmi adó beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501128 sz. Helyi iparűzési adó beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501135 sz. Gépjárműadó fizetési számla
 • 10402142-49565051-57501142 sz. Pótlék beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501159 sz. Bírság beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501173 sz. Talajterhelési díj beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501180 sz. Jövedelemadó beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501197 sz. Illeték fizetési számla
 • 10402142-49565051-57501207 sz. Idegen bevételek fizetési számla
 • 10402142-49565051-57501702 sz. Helyi jövedéki adó beszedési számla

 Adóhatóság

Araczki László
irodavezető

Telefon: 06-32/422-384 mellék:322
E-mail: araczki.laszlo@salgotarjan.hu


Kovács Andrea
ügyintéző

Telefon: 06-32/422-384
E-mail: kovacs.andrea@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • titkársági feladatok
 • pénzforgalom könyvelése (építményadó, gépjárműadó, helyi iparűzési adó)
 • köztartozásokról havi adatszolgáltatás a NAV felé
 • végrehajtási feladatok


Gyürkyné Antal Erika
ügyintéző

Telefon: 06-32/522-921
Telefon: 06-32/422-384 mellék: 271
E-mail: gyurkyne.antal.erika@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • jogi személyek és magánszemélyek gépjármű adózással kapcsolatos ügyeinek intézése (kivetés, mentesség megállapítása, gépjárművek forgalomból való kivonásának kezdeményezése)
 • köztartozásokról havi adatszolgáltatás a NAV felé


Bessenyei Krisztina
ügyintéző

Telefon: 06-32/422-384 mellék: 244
E-mail: bessenyei.krisztina@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • magánszemélyek gépjármű adózással kapcsolatos ügyeinek intézése (kivetés, jogorvoslat, méltányossági kérelmek, gépjárművek forgalomból való kivonásának kezdeményezése)
 • költségmentesség kiállítása magánszemélyek részére


Patakiné Takács Eszter
ügyintéző

Telefon: 06-32/422-384 mellék: 245
E-mail: patakine.takacs.eszter@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • vállalkozók helyi iparűzési adó bevallásának kezelése
 • vállalkozók építményadó bevallásának kezelése
 • magánszemélyek építményadó bevallásának kezelése
 • hatósági bizonyítvány kiállítása
 • pénzforgalom könyvelése (pótlék és bírság adónemekben)


Filkorné Hollandi Krisztina
ügyintéző

Telefon: 06-32/522-918
E-mail: filkorne.hollandi.krisztina@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • vállalkozók helyi iparűzési adó bevallásának kezelése
 • vállalkozók építményadó bevallásának kezelése
 • magánszemélyek építményadó bevallásának kezelése
 • termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallások kezelése
 • hatósági bizonyítvány kiállítása
 • helyi jövedéki adóval kapcsolatos feladatok ellátása


Sirkóné Kerekes Éva
ügyintéző

Telefon: 06-32/522-917
E-mail: sirkone.kerekes.eva@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • vállalkozók helyi iparűzési adó bevallásának kezelése
 • vállalkozók építményadó bevallásának kezelése
 • magánszemélyek építményadó bevallásának kezelése
 • hatósági bizonyítvány kiállítása
 • pénzforgalom könyvelése (illeték, idegenforgalmi adó)


Jobbágy Dóra
ügyintéző

Telefon: 06-32/422-384 mellék: 244
E-mail: jobbagy.dora@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • elhunyt adózók adótartozásaival, illetve túlfizetéseivel kapcsolatos ügyek intézése
 • felszámolás, csődeljárás és végelszámolás alatt álló adóalanyokkal kapcsolatos ügyek
 • idegenforgalmi adóbevallások kezelése és pénzforgalmi könyvelése


Márton Tibor
ügyintéző

Telefon: 06-32/422-384 mellék: 234
E-mail: marton.tibor@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • helyi adók behajtása
 • átengedett központi adók behajtása
 • adók módjára történő köztartozások behajtása
 • adó-, és értékbizonyítvány kiállítása


Deák Elvíra
ügyintéző

Telefon: 06-32/422-384 mellék: 234
E-mail: deak.elvira@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • helyi adók behajtása
 • átengedett központi adók behajtása
 • adók módjára történő köztartozások behajtása
 • talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés


Tóbik Ferencné
helyi adó ellenőr

Telefon: 06-32/522-919
Telefon: 06-32/422-384 mellék: 297
E-mail: tobik.ferencne@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • kijelölt adózók adóhatósági ellenőrzése
 • túlfizetések rendezése, illetve visszatérítése


Tóth Anita
helyi adó ellenőr

Telefon: 06-32/522-919
Telefon: 06-32/422-384 mellék: 251
E-mail: toth.anita@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • kijelölt adózók adóhatósági ellenőrzése
 • elhunyt adózók helyi iparűzési és építményadójának soron kívüli megállapítása


Az Adóhatóság feladatának leírása

Adóigazgatási feladatai körében

 1. intézi átruházott hatáskörben a reá bízott I. fokú közigazgatási hatósági ügyeket, fellebbezés esetén az iratokat felterjeszti a II. fokú elbírálásra,
 2. az önkormányzat gazdálkodásához bevételi javaslatokat dolgoz ki,
 3. gondoskodik a vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesítéséről, annak változásaival összhangban előkészíti a helyi adókról, talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletek módosításának tervezetét,
 4. ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, nyilvántartásával, kezelésével, elszámolásával kapcsolatos feladatokat az alábbi területeken:
  • helyi adók (helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó)
  • gépjárműadó
  • magánszemélyek, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó,
  • talajterhelési díj
  • helyi jövedéki adó
 5. ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítése, az adók alapjának, összegének megállapítása során, annak ellenőrzésekor határozat-tervezetet készít, adóhiány esetén gondoskodik az adóhiány és szankcióinak megállapításáról,
 6. biztosítja a bevallási nyomtatványok, határozatok, fizetési meghagyások, egyenleg értesítők adózók részére – határidőben – történő eljuttatását,
 7. nyilvántartja, behajtja, elszámolja a kötelezettséget megállapító szervezetek által végrehajtásra átadott adók módjára behajtandó köztartozásokat,
 8. megindítja az adóbehajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlék mentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg köztartozásokra (letiltás, hatósági átutalási megbízás, követelés foglalás, ingó- ingatlan végrehajtás),
 9. mulasztási bírságot szab ki a jogszabályban, rendeletekben előírt adózói kötelezettségek be nem tartása esetén,
 10. ellátja az adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások, vagyoni igazolások kiadásával kapcsolatos feladatokat,
 11. intézkedik a gazdasági társaságok felszámolásával, csődeljárásával, végelszámolásával kapcsolatos hitelezői igények benyújtásáról,
 12. együttműködik a tevékenységéhez szorosan kapcsolódó társszervekkel (NAV, kormányhivatal, kamarák, rendőrség)
 13. kezeli a jóváhagyott előirányzatokat,
 14. véleményezi az iroda feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezeteket, a Megyei Jogú Városok Szövetsége feladatkörét érintő szakmai anyagait.

Általános igazgatási feladatai

 1. Kiadja a bírósági eljárásokhoz a költségmentesség igényléséhez szükséges igazolásokat.


Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak