Vakok és Gyengénlátók

Gazdasági Bizottság feladatai

Dönt:

 • az újrahasznosításra alkalmassá tett állami tulajdonban lévő földnek az önkormányzat tulajdonába való ingyenes átvételéről
 • a helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról
 • tájvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánításról
 • közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen díj és pótdíjszedésről
 • a helyi Környezetvédelmi Alap felhasználásáról
 • a külön önkormányzati rendelet szerint a forgalomképes önkormányzati vagyontárgyak hasznosításáról
 • az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján a Csarnok- és Piacigazgatóság és a Salgótarjáni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
 • a közút forgalmi rendjének meghatározásáról, valamint a kialakított forgalmi rend felülvizsgálatáról, szükség esetén módosításról, a forgalmi körülmények, vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként,
 • a Parkoló építési Alap felhasználásáról.Javaslatot tesz:

 • a jogszabályban megállapított körben a földrajzi nevek megállapítására, megváltoztatására
 • a város zavartalan és biztonságos kommunális ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására, annak összegszerűségére
 • a belterület határvonalának megállapítására
 • az önkormányzat vagyonának, vagyoni értékű jogának hasznosítására
 • vállalkozásélénkítő, munkahelyteremtő, iparfejlesztő intézkedések megtételére
 • a közüzemi és lakásbérleti díjak megállapítására
 • emléktábla elhelyezésének engedélyezésére
 • közterület - elnevezésre, az elnevezés megváltoztatására az erre irányuló kezdeményezés döntés-előkészítési eljárását követőenVéleményezi:

 • a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat tervezeteit
 • a területfejlesztést érintő elképzeléseket, programokat
 • a város infrastrukturális ellátását érintő javaslatokat
 • az önkormányzati tulajdonú és érdekeltségű gazdasági társaságokat érintő javaslatokat
 • az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező gazdasági társaságok éves jelentését és üzleti tervét
 • az önkormányzat Környezetvédelmi programját
 • korlátozottan forgalomképes vagyontárgy elidegenítésére, gazdasági társaságba vitelére vonatkozó javaslatotEgyéb feladatok:

 • közreműködik az önkormányzat vállalkozáspolitikai elképzeléseinek kidolgozásában, a helyi és regionális vállalkozások segítésében
 • ellátja az önkormányzati lakások és helyiségek bérletét és elidegenítését szabályozó helyi rendeletekben részére meghatározott feladatokat
 • közreműködik az önkormányzat idegenforgalmi elképzeléseinek kidolgozásában, az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok ellátásában


Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak