Vakok és Gyengénlátók

Telepengedélyezési ügyek

Bejelentésre, telepengedélyezésre vonatkozó szabályok

Ügyleírás Bejelentésre, telepengedélyezésre vonatkozó szabályok
Illetékesség Salgótarján közigazgatási területe
Szükséges okiratok
  • indokolt esetben a telephely használat jogcímének igazolása

Telepengedély esetében továbbá:

  • befizetett eljárási díj feladóvevényének másolata  (A szakhatóságokét is)
  • banki utalás esetén banki igazolást az utalás megtörténtéről
  • környezetvédelmi tervfejezet
Az ügyet intéző osztály Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje Salgótarján, Múzeum tér 1. III. em. 306. iroda
Tel: 32/417-255/117 mellék, e-mail: hatosag@salgotarjan.hu

Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Péntek: 8:00-12:00
Ügyintézés határideje és díja Ügyintézési határidő: 30 nap.
A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásban 5000 Ft.
A kérelem mellé mellékelni kell a szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak megfizetésének igazolásait.
Bejelentés-köteles ipari (valamint szolgáltatási) tevékenység esetén a bejelentést 3000 Ft-os illetékbélyeggel kell ellátni.
Egyéb dokumentumok Ipari tevékenység bejelentése / telepengedély kérelem
Kérelmi lap
Az alkalmazott jogszabályok 57/2013. (II. 27.) Kormány rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
2016. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról
2009. évi LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Egyéb fontos tudnivalók Fontos elkülöníteni, hogy ipari tevékenység folytatásához bejelentés vagy engedély szükséges. Ezzel kapcsolatban pontos tájékoztatás az ipari tevékenység valamint a telepehely ismeretében adható.


Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak