Vakok és Gyengénlátók

Születési név megváltoztatása


Ügyleírás
Születési név megváltoztatása


Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatása, születési név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megillet. Születési családi név egy vagy kéttagú lehet a kéttagú családi nevet kötőjel köti össze.
Illetékesség
Kérelmező lakóhelye szerinti anyakönyvvezető készíti el, és továbbítja a kérelmet az anyakönyvi ügyekért felelős miniszterhez.
Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.
Szükséges okiratok
Nagykorú kérelmező esetén:
Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.
Lakóhely igazolására szolgáló lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
Születési anyakönyvi kivonat, szükség esetén házassági anyakönyvi kivonat, illetve a kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Hozzájáruló nyilatkozat kiskorú kérelmező esetén:

A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmányokkal.
14. életévet betöltött gyermek megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.
Az ügyet intéző osztály
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetőség, rendje
Salgótarján, Múzeum tér 1. Földszint 001. iroda
Tel: 417-255/125. mellék, e-mail: anyakonyv@salgotarjan.hu

Hétfő:
8.00-12.00 és 12.30-15.00
Szerda:
8.00-12.00 és 12.30-15.00
   
Péntek:
8.00-12.00
Ügyintézés
határideje és díja
Ügyintézés határideje és díja anyakönyvvezetőnél kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 5 nap.
KIM Anyakönyvi Osztály 60 nap.
Névváltoztatási kérelem illetéke 10.000 Ft értékű illetékbélyeg.
Ismételt névváltoztatási kérelem illetéke 50.000.- Ft értékű illetékbélyeg.
Egyéb dokumentumok
Az eljárás megindítására szolgáló kérelem az anyakönyvvezetőnél igényelhető.
Alkalmazott jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvi feladatok ellátásnak részletes szabályairól

1990. évi XCIII tv. Az illetékekről
Egyéb fontos
tudnivalókAz új születési nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni az érintett, kérelmére indult eljárásban gondoskodni kell az okmányok cseréjéről.

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak