Vakok és Gyengénlátók

Születés anyakönyvezése


Ügyleírás
Születés anyakönyvezése


A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.

Az intézeten kívüli születést, ha annál az orvos nem működött közre, a bejelentésre kötelezett nyolc napon belül jelenti be.

A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.
Illetékesség
születés helye szerinti anyakönyvvezető
Szükséges okiratok
Jegyzőkönyv születés bejelentéséről (melyet az intézet állít ki)

Intézeti szülés esetén (az intézet ügyintézőjének kell átadni illetve bemutatni!)

Az anya érvényes személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele) és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa, házassági anyakönyvi kivonat.

Külföldi állampolgár (aki nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett státussal) útlevele, és - amennyiben az anya házasságban él - a külföldi házassági okirat hitelesített magyar nyelvű fordítása; ha az anya családi állapota hajadon, a családi állapotát igazoló okirat szintén hitelesített magyar nyelvű fordításban, ha az anya elvált, a házasságot és annak megszűnését igazoló külföldi okirat hitelesített magyar nyelvű fordítása.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat (amennyiben a szülők nem élnek házassági kötelékben, és az apa a gyermeket magáénak elismerte)

Házassági anyakönyvi kivonat, vagy más okirat, mely tartalmazza a gyermek születési családi nevére vonatkozó megállapodást (amennyiben a szülők a házasságban saját nevüket viselik)

Ha a szülés intézeten kívül történik: a születést a szülők 8 napon belül, ha a szülésnél orvos működött közre a szülést követő első munkanapon köteles bejelenteni. a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőn aki kiállítja a jegyzőkönyvet a születésről.

Mellékelni kell a „Vizsgálati lap otthon született gyermekről „ nyomtatványt , és be kell mutatni a „Terhesgondozási könyvet" , vagy csatolni kell a szülész-nőgyógyász által kiállított - a születés tényét megállapító igazolást.
Az ügyet intéző osztály
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

Ügyintézés helye, elérhetőség, rendje
Salgótarján, Múzeum tér 1. Földszint 001. iroda
Tel: 417-255/125,125 mellék, e-mail:anyakonyv@salgotarjan.hu

Hétfő:
8.00-12.00 és 12.30-15.00
Szerda:
8.00-12.00 és 12.30-15.00
   
Péntek:
8.00-12.00
Ügyintézés
határideje és díja
azonnal, illetékmentes.
Egyéb dokumentumok
Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik.
Alkalmazott jogszabályok
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1993.évi LV. tv. a magyar állampolgárságról
1993. évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségről
125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar állampolgárságról szóló
1993.évi LV. tv. végrehajtására
1997.évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról valamint a végrehajtására kiadott 149/1997.(IX.10.) Korm. sz. rendelet
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
34/1999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról
32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvi feladatok ellátásnak részletes szabályairól
Egyéb fontos
tudnivalókA gyermek születésének anyakönyvezéséhez a szülők házassági anyakönyvi kivonata - amennyiben az nem áll rendelkezésre -, a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőtől, illetve külföldön történt házasságkötés esetén a BÁH Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvi Osztálya 1903 Budapest Pf. 314/24 címéről illetékmentesen szerezhető be.

A születési anyakönyvi kivonat és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány az anyakönyvvezetőnél átvehető.

2006. január 1-től a Magyar Köztársaság valamennyi újszülött polgára számára támogatást nyújt, amely arra szolgál, hogy a nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. születési év betöltése után könnyebb legyen a fiatalok életkezdése. Bővebben: www.babakotveny.hu

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak