Vakok és Gyengénlátók

Vásárok és piacok nyilvántartásba vétele, módosítása, törlése. Vásár- és piactartás engedélyezési, bevásárlóközpont nyilvántartásba vételi eljárása


Ügyleírás Vásárok és piacok nyilvántartásba vétele, módosítása, törlése
Vásár- és piactartás engedélyezési, bevásárlóközpont nyilvántartásba vételi eljárása
  A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13) Korm. rendelet hatálya a 1. § (1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.
Illetékesség
Vásár, piac és bevásárlóközpont helye szerint illetékes település jegyzője.
Szükséges okiratok

A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben - a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl - meg kell jelölni, illetve csatolni kell:

 a) a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;

 b) a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát vagy cégjegyzékszámát, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi számát;

 c) az üzemeltető nevét, címét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;

 d) a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;

 e) a vásár, piac címét, helyrajzi számát;

 f) a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;

 g) a területhasználatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt;

 h) a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási idejét;

 i) a vásár, piac működésének rendjét;

j) élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentése - a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl - tartalmazza:

a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,

c) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

d) a bevásárlóközpont elnevezését,

e) a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,

f) a területhasználatának jogcímét,

g) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá

h) az üzletek, más árusítóhelyek számát.

Az ügyet intéző osztály Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje Salgótarján, Múzeum tér 1. III. em. 306. iroda
Tel: 32/417-255/117 mellék, e-mail: hatosag@salgotarjan.hu

Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Péntek: 8:00-12:00
Ügyintézés határideje és díja 20 nap.
3000.- Ft illeték.
Egyéb dokumentumok Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik.
Az alkalmazott jogszabályok:
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2009 évi LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
55/2009. (III.13) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról
Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény
1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről
Egyéb fontos tudnivalók
 

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak