Vakok és Gyengénlátók

Növényvédelmi eljárás (gazos/gyomos ingatlanok bejelentése)


Ügyleírás Növényvédelmi eljárás (gazos/gyomos ingatlanok bejelentése)

Az önkormányzat jegyzője hatósági úton szerez érvényt a növényvédelemről szóló hatályos törvényi előírásának. A fentiek be nem tartása esetén, annak kikényszerítésére a növényvédelmi törvény által előírtak szerint:
  • gyomos elhanyagolt ingatlanok esetében a növényvédelmi feladatok elvégzésére kötelező határozatban foglaltak elmulasztása esetén, illetve
    parlagfűvel szennyezett ingatlan esetében a közérdekű védekezés azonnali hatályú elrendelésére, az illetékes önkormányzat jegyzője intézkedik
Illetékesség
Salgótarján közigagazgatási területe
Szükséges okiratok A bejelentésnek tartalmaznia kell a gyomnövényekkel, parlagfűvel szennyezett ingatlan pontos címét, helyrajzi számát.

Amennyiben a bejelentőnek tudomása van az ingatlan tulajdonosának személyéről, erről nyilatkoznia kell.

A bejelentett belterületi ingatlan tulajdoni lapjának kikéréséről a jegyző gondoskodik.
Az ügyet intéző osztály Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje Salgótarján, Múzeum tér 1. III. em. 304. iroda
Tel: 32/417-255/273 mellék, e-mail: hatosag@salgotarjan.hu

Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Péntek: 8:00-12:00
Ügyintézés határideje és díja A lakossági közérdekű bejelentés díj- és illetékmentes. Panaszkivizsgálás: 30 nap
Egyéb dokumentumok Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik.
Az alkalmazott jogszabályok

Az általános közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. évi (I. 28.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
43/2001. (XII. 17.) Ör. számú rendelet a köztisztaság fenntartásáról
44/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairó, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Egyéb fontos tudnivalók  

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak