Vakok és Gyengénlátók

A közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése és pótlásra való kötelezés


Ügyleírás A közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése és pótlásra való kötelezés
Illetékesség a kivágandó fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző
Szükséges okiratok Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a kivágás indokát;

az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát;

az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését;

a fás szárú növény darabszámát, faját, fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét;

a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint

a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével.
Az ügyet intéző osztály Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Iroda

Hatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje Salgótarján, Múzeum tér 1. III. em. 304. iroda
Tel: 32/417-255/273 mellék, e-mail: hatosag@salgotarjan.hu

Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Péntek: 8:00-12:00
Ügyintézés határideje és díja 60 nap. Az eljárás illetékmentes.
Egyéb dokumentumok Kérelem. A kérelmet a Városüzemeltetési Irodán kell leadni.
Az alkalmazott jogszabályok

Az általános közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
Egyéb fontos tudnivalók

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak