Vakok és Gyengénlátók

Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos eljárás


Ügyleírás Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos eljárás

Panaszbejelentést követően a hatóság indokolt esetben hivatalból indít eljárást. A hatóság az ügyben helyszíni szemlét tarthat az állattartás körülményeinek vizsgálatára és szükség esetén tanúkat is meghallgathat.
Illetékesség Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
Szükséges iratok  
Az ügyet intéző iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje Salgótarján, Múzeum tér 1. III. em. 306. iroda
Tel: 32/417-255/117 mellék, e-mail: hatosag@salgotarjan.hu

Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Péntek: 8:00-12:00
Ügyintézés határideje, díja Panaszkivizsgálás: 30 nap
Közigazgatási hatósági eljárás: 60 nap
Egyéb dokumentumok Az ügytípushoz nem tartozik formanyomtatvány.
Az alkalmazott jogszabályok

Az általános közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

1998. évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és kíméletéről
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről

Egyéb fontos tudnivalók

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak