Vakok és Gyengénlátók

Ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének engedélyezése iránti eljárás természetes személy (névjegyzék felvétel)


Ügyleírás Ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének bejelentésével kapcsolatos eljárás (névjegyzék felvétel)
  Az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatói tevékenység folytatását az ingatalvállalkozás-felügyeleti hatóság engedélyezi.

Az ingatalvállalkozás-felügyeleti hatóság a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet.
Illetékesség Megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője.
Szükséges iratok Eljárási illeték megfizetésének igazolása /3.000,-Ft-os illetékbélyeg/

30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll e tevékenység folytatását kizáró foglakoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A köztartozás-mentességet igazoló, a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, valamint − ha a bejelentő a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – a nemzeti adóhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirat.

Szakképesítést tanúsító bizonyítvány (oklevél) hiteles másolata.

Ha a tevékenységet egyéb gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottjaként végzi, 90 napnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolata, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásába vételéről szóló igazolás hiteles másolata.

A munkáltató vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott 30 napnál nem régebben kiállított igazolás a 23/2013. (VI.28.) NGM rendelet 2. § a) pont ab) alpontjában foglaltakról (TEÁOR)

Az ügyet intéző iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje Salgótarján, Múzeum tér 1. III. em. 304. iroda
Tel: 32/422-397/273 mellék, e-mail: hatosag@salgotarjan.hu

Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szerda: 12:30-15:00
Péntek: 8:00-12:00
Ügyintézés határideje, díja Ügyintézési határidő: 8 nap.
Eljárási illeték: 3000,-Ft.
Egyéb dokumentumok Bejelentés
Az alkalmazott jogszabályok A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlan-vagyon értékelő és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI.28.) NGM rendelet

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet
Névjegyzékek Nógrád Megyei Ingatlanközvetítői Névjegyzék

Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői Névjegyzék

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak