Vakok és Gyengénlátók

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi szerződés és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályok


Ügyleírás

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi szerződés és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokAz elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet értelmében a tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére a Földforgalmi törvény rendelkezéseinek megfelelően közzétételi kérelmet kell benyújtani a vonatkozó törvények által meghatározott adattartalmú és példányszámú adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős minisztérium honlapján közzétett, vagy a mellékelt formanyomtatványon kell benyújtani.

 

A kérelemhez a vonatkozó törvények szerinti példányszámban kell csatolni az egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződést.

 

A jegyző a kérelem alapján, annak beérkezésétől számított 15 napon belül függeszti ki a szerződés személyes adatok nélküli példányát.

 

Az adás-vételi szerződést a Földforgalmi törvény szerinti 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon, míg a haszonbérleti szerződést a 15 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról.

 

A jegyző az elővásárlásra, valamint az előhaszonbérletre jogosultak értesítése céljából a hirdetményi úton történő közlés tényéről tájékoztatót tesz közzé az elektronikus kormányzati portálon.

 

A jegyző a jogszabály által meghatározott iratjegyzéket, az adás-vételi szerződést, (haszonbérleti szerződést) az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait a Földforgalmi törvényben foglaltak részére továbbítja.

Illetékesség

Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője.

Szükséges iratok

Adás-vétel esetében: 3 db eredeti adás-vételi szerződés és 1 db biztonsági okmány
Haszonbérlet esetében: 3 db eredeti haszonbérleti szerződés
Az ügyet intéző iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási és Építéshatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Salgótarján, Múzeum tér 1. III. em 307. iroda
Tel: 32/422-397/115 mellék, e-mail: altig@salgotarjan.hu

Hétfő:

8:00-12:00 és 12:30-15:00

Szerda:

8:00-12:00 és 12:30-15:00

Péntek:

8:00-12:00

Ügyintézés  díja

Illeték- és díjmentes.
Forma-nyomtatványok

Adás-vételi szerződés hirdetmény úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
2a. számú pótlap adás-vételi szerződéshez
Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés    esetében kifüggesztendő közlemény
Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
Haszonbérleti szerződés 1. sz. pótlap
2b. számú pótlap haszonbérleti szerződéshez

Az alkalmazott jogszabályok

  • A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

  • A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény

  • Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet

  • A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Korm. rendelet

Egyéb fontos tudnivalók

A kifüggesztésre irányuló kérelmet és annak mellékleteit Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási és Építéshatósági Iroda részére (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) kell benyújtani vagy megküldeni.


Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak