Vakok és Gyengénlátók

Hatósági bizonyítvány kiadás iránti eljárás


Ügyleírás Hatósági bizonyítvány kiadás iránti eljárás

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.

Illetékesség

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az jár el, amelynek illetékességi területén az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, ennek hiányában a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, ennek hiányában a jogellenes magatartást elkövették.

Szükséges iratok  
Az ügyet intéző iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági  Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje Salgótarján, Múzeum tér 1. III. em. 306. iroda
Tel: 32/417-255/117 mellék, e-mail: hatosag@salgotarjan.hu
Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Péntek: 8:00-12:00
Ügyintézés határideje, díja

Ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél, sommás eljárásnak van helye mely esetben az ügyintézési határidő 8 nap. Ha ezen feltételek nem állnak fenn, teljes eljárás keretében 60 nap az ügyintézési határidő.3.000,-Ft illetékbélyeg, kivéve az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. §-ban felsorolt illetékmentességi eseteket. Az illetéket illetékbélyegben kell leróni a kérelmen.
Egyéb dokumentumok Kérelem, nyilatkozatok
Az alkalmazott jogszabályok

Az általános közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény


Az iletékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
Egyéb fontos tudnivalók Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak