Vakok és Gyengénlátók

Marhalevél kiváltása és kezelése


Ügyleírás Marhalevél kiváltása és kezelése

Az állattartó az alábbi esetekben köteles a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerint illetékes jegyzőnél az állat tulajdonjogának és forgalomképességének igazolására marhalevelet váltani:

- a zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállatok (pl. vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) részére - korukra való tekintet nélkül -, ha
1. az állatot, állatokat állatvásárra, -kiállításra, -díjazásra, más község területén történő legeltetésre vagy tulajdonosváltozás nélkül más község területén lévő tartási helyre hajtja vagy szállítja,
2. az állat(ok) tulajdonjogát másra átruházza (eladja, elcseréli, elajándékozza stb.), vagy bírósági ítélet, öröklés, illetőleg hagyomány útján annak tulajdonjogát megszerezte,
3. az állatot, állatokat, közfogyasztásra vagy közvágóhídon magánfogyasztásra történő levágatásra hajtja, illetőleg szállítani kívánja;
- a külföldi marhalevéllel továbbtartásra vagy tenyésztésre behozott állat(ok) részére - a külföldi marhalevél egyidejű bevonásával - beérkezésüktől számított nyolc napon belül;

- a közös marhalevélen jelzett állatokból azokra, amelyek értékesítése egyedenként vagy kisebb csoportokban történik.
Illetékesség A tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerint illetékes jegyző.
Szükséges okiratok A jegyző a marhalevelet csak abban az esetben állítja ki, ha az állattartó az állatát, állatait az állat-egészségügyi és az állattenyésztési jogszabályoknak megfelelő, külön jogszabály szerint meghatározott jelöléssel látta el, vagy jelöltette meg.

Az állat tulajdonát a marhalevél kiállításához az állattartónak az alábbiak szerint kell igazolnia:

a) marhalevéllel még el nem látott állat esetén
  • üzemszerűen működő gazdaságok a saját nyilvántartásuk kivonatával,
  • mezőgazdasági kistermelő esetében a kistermelő nyilatkozatával,
  • fegyveres erők és testületek, rendészeti szervek állatainál az általuk kiállított és az állat leírását is tartalmazó nyilatkozattal,
  • örökség vagy hagyományozás útján szerzett állat esetében az e tényt bizonyító okirattal;
b) marhalevéllel már ellátott állat esetén
az előző marhalevéllel, a külföldi marhalevéllel.

A jelölés igazolására

a) a marhalevél kiállításának kérelmezésekor a 2. § a) pontjában felsorolt állatoknál a kérelemhez csatolni kell a megjelölést végző szakember, tenyésztő szervezet, illetőleg állatorvos nyilvántartásán alapuló igazolását, hogy az állat megjelölése megtörtént és milyen jelölést alkalmazott;

b) a 2. § b) pontjában felsorolt állatok esetében a megjelölést az állattartó saját maga is elvégezheti. Ez esetben jegyzőkönyvben köteles nyilatkozni a jelölés megtörténtéről és az alkalmazott jelről.
Az ügyet
intéző iroda
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági  Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje Salgótarján, Múzeum tér 1. III. em. 306. iroda
Tel: 32/417-255/117 mellék, e-mail: hatosag@salgotarjan.hu

Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Péntek: 8:00-12:00
Ügyintézés határideje és díja

Ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél, sommás eljárásnak van helye mely esetben az ügyintézési határidő 8 nap. Ha ezen feltételek nem állnak fenn, teljes eljárás keretében 60 nap az ügyintézési határidő.

3.000,-Ft illeték
Egyéb dokumentumok  
Az alkalmazott jogszabályok
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
21/1996.(VII.9.) FM. rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről

Az általános közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.

Egyéb fontos tudnivalók  

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak