Vakok és Gyengénlátók

Birtokvédelmi eljárás


Ügyleírás Birtokvédelmi eljárás
  A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják.
A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Az eljárás kizárólag kifejezetten erre irányuló, megfelelő adattartalmú írásbeli kérelemre indul. 

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokatat. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.

 Illetékesség

A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

Szükséges iratok birtokvédelmi kérelem, a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok (okirat, vázrajz, fénykép, helyszínrajz, tanú... stb.).
Az ügyet
intéző iroda
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje Salgótarján, Múzeum tér 1. III. em. 307. iroda
Tel: 32/417-255/117 mellék, e-mail: hatosag@salgotarjan.hu
Hétfő:              8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szerda:           8:00-12:00 és 12:30-15:00
Péntek:            8:00-12:00
Ügyintézés határideje, díja 15 nap.
Illeték: 3000.-Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni az eljárást megindító kérelmen.
Egyéb dokumentumok Birtokvédelmi kérelem
Birtokvédelmi tájékoztató
Az alkalmazott jogszabályok 2013. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
17/2015. (II.16.)  Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
Egyéb fontos tudnivalók Amennyiben a zavaró állapot kezdete óta már több, mint egy év eltelt vagy a felek között a birtokláshoz való jog a vitás, panaszukkal a lakóhelye szerint illetékes járási bírósághoz fordulhatnak.
A jegyző előtt folyó birtokvédelmi eljárás során a ténylegesen birtokló felek állnak egymással szemben. Az eljárás csak konkrétan (névvel, lakcímmel) megnevezett ellenérdekű fél ellen indítható. Az eljárás kizárólag az érintett által személyesen kezdeményezhető, illetve helyette és nevében szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja is eljárhat.

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak