Vakok és Gyengénlátók

Árverések


Figyelmeztetés


Az árverezés feltételeit és jogkövetkezményeit a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályozza.

Árverezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

 

Az adós az árverésen sem személyesen, sem maghatalmazottja útján nem árverezhet, és az ingóságot árverés útján közvetve sem szerezheti meg.

 

Az ingóságok árverésének sorrendjét az adós határozhatja meg. Ha nem élt ezzel a jogával, az ingóságokat a foglalási jegyzőkönyvben feltüntetett sorrendben kell elárverezni.

 

Az árverezés feltétele, hogy az árverezni szándékozó a licitálás megkezdése előtt személyi adatait (képviseleti jogosultságát) a végrehajtónál igazolja. Az árverezni szándékozó személy árverési szándékát az árverés folyamán később is bejelentheti, személyi adatait (képviseleti jogosultságát) azonban az ajánlatának (licitjének) megtétele előtt ekkor is igazolnia kell.

 

A licitálásba legkésőbb az ingóságra ajánlott legmagasabb licitár háromszori kikiáltása előtt lehet bekapcsolódni.

 

Az árverési vevő (legtöbbet ajánló) köteles a teljes vételárat készpénzben, az ingóság elárverezése után azonnal megfizetni. Ha az árverési vevő nem fizette ki a teljes vételárat, az ingóságot nyomban tovább kell árverezni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt az árverésben.

 

Ha a ki nem fizetett ingóságot a további árverezés során alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles azonnal megtéríteni. Ha nem térítette meg, a különbözet megtérítésére az adóhatóság határozatban kötelezi.

 

Az árverési vevő az általa megvásárolt ingóság átvételekor győződjön meg arról, hogy a részére átadott ingóság megegyezik-e az árverési hirdetményben meghirdetett ingósággal, mivel az árverésre kitűzött és a megvásárolt ingóság egyezősége az elszállítását követoen már nem bizonyítható.

 

Az árverésen eladott ingóságon az árverési vevő a vételár kifizetésével - az ingóságon fennállott terhektől (pl. zálogjog) mentesen - tulajdonjogot szerez.

 

Az árveréssel történő tulajdonszerzés illetékköteles.

 

A jóhiszemű árverési vevő tulajdonjogát az árverés megsemmisítése nem érinti.

Az árveréssel kapcsolatosan érdeklődni lehet személyesen a
Polgármesteri Hivatal II. emelet 228-as szoba,
illetve telefonon a
06-32-417-255 / 234-es melléken.

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak