Vakok és Gyengénlátók

Hagyatéki ügyek

Hagyatéki ügyintézés

Ügyleírás:

Hagyatéki leltár felvétele

 

Illetékesség:

Az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában halálozás helye szerinti jegyző

 

 

Szükséges okiratok:

-öröklésre jogosultak személyi adatai
-ingatlan vagyon esetén az ingatlanra vonatkozó adatok: helyrajzi szám, vagy pontos cím.
-gépkocsi esetében forgalmi engedély (hitel esetén a hitelszerződés),
-takarékbetétkönyv, gépkocsi nyereménybetétkönyv, kincstárjegy, stb.
-folyószámla-, devizaszámla-, értékpapírszámla estében számlakivonat,
-életbiztosítás esetében kötvény,
-ki nem fizetett utolsó havi nyugellátás esetén nyugdíjtörzsszám,
-ki nem fizetett járandóság (táppénz, munkabér stb.) esetén igazolás,
-amennyiben az elhunyt gazdasági társaság tagja volt és üzletrésszel, törzsbetéttel rendelkezett, úgy a Társasági Szerződés fénymásolata
-végrendelet, öröklési-, tartás szerződés esetén annak fénymásolata

 

Az ügyet intéző osztály:

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Hatósági Iroda

 

Ügyintézés helye, elérhetősége, rendje:

Salgótarján Múzeum tér 1. III. emelet 305-ös iroda

 

Tel: 417-255/105 mellék, vagy 522-920,

 

Hétfő: 8.00-12.00 óráig

Szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Péntek: 8.00-12.00 óráig

Ügyintézés határideje és díja:

A hagyatéki leltárt a jegyző a vagyonról való tudomásszerzést

követően 30 napon belül elkészíti. A hagyatéki eljárás illetékmentes.

 

Alkalmazott jogszabályok:

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról


29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről


2016.évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

Egyéb fontos tudnivalók:

A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány alapján. A földhivatali adatkérés után a halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozót (a hagyatéki leltár felvételéhez nem szükséges minden örökösnek megjelennie) kell nyilatkozattétel céljából meghallgatni. A hagyatéki leltárt az ügyintéző az ügyfél által becsatolt okiratok, adatok alapján készíti el, ingatlan vagyon esetén az adó- és értékbizonyítvány beszerzéséről hivatalból intézkedik, majd az elkészült hagyatéki leltárt megküldi az illetékes közjegyző felé. A közjegyzői eljárásban minden örökösnek részt kell vennie.

A hagyatékot leltározni kell amennyiben az elhunyt nevén szerepel:

- belföldön fekvő ingatlan,
- takarékbetétkönyv, értékpapír, lakossági folyószámla stb.
- személygépkocsi, tehergépjármű, motor, utánfutó,
- életbiztosítás,
- lajstromozott vagyontárgy,

- törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300 E Ft) meghaladó értékű ingó vagyon van

- belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságnak tagja vagy részese

  •  

A jegyző a hagyatéki leltár elkészítéséhez adatot igényelhet:

- a személyi és lakcímnyilvántartásból

- az anyakönyvvezetőtől

- Takarnet nyilvántartásból

Amennyiben az elhunyt után nem maradt ingó, vagy ingatlan vagyon akkor a hozzátartozó nemleges nyilatkozatot tesz és az eljárás ezzel lezárul.

Külföldön elhunyt magyar állampolgár esetében a magyarországi anyakönyvezést követően a hozzátartozó kérelmezi a hagyatéki eljárást magyar halotti anyakönyvi kivonat alapján.

Pót hagyatéki eljárást akkor lehet kezdeményezni, ha az örökösöknek csak később jutott tudomásukra valamilyen vagyontárgy megléte.

 


Névjegy

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Székhely:

3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.


Postai cím:

3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.


Telefonszám:

(32) 417-255


Faxszám:

(32) 310-838


e-mail cím:

 

Gyakran keresett oldalak