Vakok és Gyengénlátók

Általános információk

Az Adóhatósági Iroda ügyfélfogadási helye:

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
 

Ügyfélfogadás rendje:

kedd: 8-12 óra között
csütörtök: 12-16 óra között

 

Ügyfélfogadás kizárólag a földszinten!

 


Elérhetőségek:

Telefon: 32/422-384
E-mail: adohat@salgotarjan.hu
Fax: 32/310-838
Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

 



A befizetéseket a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett alábbi számlákra kell teljesíteni:

 • 10402142-49565051-57501094 sz. Építményadó beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501111 sz. Idegenforgalmi adó beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501128 sz. Helyi iparűzési adó beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501135 sz. Gépjárműadó fizetési számla
 • 10402142-49565051-57501142 sz. Pótlék beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501159 sz. Bírság beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501173 sz. Talajterhelési díj beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501180 sz. Jövedelemadó beszedési számla
 • 10402142-49565051-57501197 sz. Illeték fizetési számla
 • 10402142-49565051-57501207 sz. Idegen bevételek fizetési számla
 • 10402142-49565051-57501702 sz. Helyi jövedéki adó beszedési számla

 



Adóhatóság

Araczki László
irodavezető

Telefon: 06-32/422-384 mellék:322
E-mail: araczki.laszlo@salgotarjan.hu


Kovács Andrea
ügyintéző

Telefon: 06-32/422-384
E-mail: kovacs.andrea@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • titkársági feladatok
 • pénzforgalom könyvelése (építményadó, gépjárműadó, helyi iparűzési adó)
 • köztartozásokról havi adatszolgáltatás a NAV felé
 • végrehajtási feladatok


Gyürkyné Antal Erika
ügyintéző

Telefon: 06-32/522-921
Telefon: 06-32/422-384 mellék: 271
E-mail: gyurkyne.antal.erika@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • kezeli a gépjárműadóval kapcsolatos átmeneti hatósági feladatokat
 • az idegenforgalmi adóalanyok bejelentkezésének, bevallásainak nyilvántartása
 • felszámolási eljárásokkal kapcsolatos ügyek intézése
 • köztartozásokról havi adatszolgáltatás a NAV felé


Hegedűsné Simon Adrienn
ügyintéző

Telefon: 06-32/522-918
E-mail: hegedusne.simon.adrienn@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • vállalkozók helyi iparűzési adó bevallásának kezelése
 • vállalkozók építményadó bevallásának kezelése
 • magánszemélyek építményadó bevallásának kezelése
 • hatósági bizonyítvány kiállítása


Filkorné Hollandi Krisztina
ügyintéző

Telefon: 06-32/422-384 mellék: 245
E-mail: filkorne.hollandi.krisztina@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • vállalkozók helyi iparűzési adó bevallásának kezelése
 • vállalkozók építményadó bevallásának kezelése
 • magánszemélyek építményadó bevallásának kezelése
 • termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallások kezelése
 • hatósági bizonyítvány kiállítása
 • helyi jövedéki adóval kapcsolatos feladatok ellátása


Sirkóné Kerekes Éva
ügyintéző

Telefon: 06-32/522-917
E-mail: sirkone.kerekes.eva@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • vállalkozók helyi iparűzési adó bevallásának kezelése
 • vállalkozók építményadó bevallásának kezelése
 • magánszemélyek építményadó bevallásának kezelése
 • hatósági bizonyítvány kiállítása
 • pénzforgalom könyvelése (illeték, idegenforgalmi adó)


Márton Tibor
ügyintéző

Telefon: 06-32/422-384 mellék: 234
E-mail: marton.tibor@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • helyi adók behajtása
 • átengedett központi adók behajtása
 • adók módjára történő köztartozások behajtása
 • adó-, és értékbizonyítvány kiállítása


Bazsó Mónika
ügyintéző

Telefon: 06-32/422-384 mellék: 258
E-mail: bazso.monika@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • helyi adók behajtása
 • átengedett központi adók behajtása
 • adók módjára történő köztartozások behajtása
 • talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés


Tóbik Ferencné
helyi adó ellenőr

Telefon: 06-32/522-919
Telefon: 06-32/422-384 mellék: 297
E-mail: tobik.ferencne@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • kijelölt adózók adóhatósági ellenőrzése
 • túlfizetések rendezése, illetve visszatérítése


Tóth Anita
helyi adó ellenőr

Telefon: 06-32/422-384 mellék: 251
E-mail: toth.anita@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • kijelölt adózók adóhatósági ellenőrzése
 • elhunyt egyéni vállalkozók helyi iparűzési adójának soron kívüli megállapítása
 • elhunyt adózók adótartozásaival, illetve túlfizetéseivel kapcsolatos ügyek intézése


Vámos Zoltánné
ügykezelő

Telefon: 06-32/422-384 mellék: 244
E-mail: vamos.zoltanne@salgotarjan.hu

Ügykör:

 • iktatási feladatok
 • postázási feladatok
 • irattározás


Az Adóhatósági Iroda feladatának leírása

Adóigazgatási feladatai körében

 1. Intézi átruházott hatáskörében a reá bízott I. fokú közigazgatási hatósági ügyeket, fellebbezés esetén az iratokat felterjeszti a II. fokú elbírálása.
 2. Az Önkormányzat gazdálkodásához bevételi javaslatokat dolgoz ki.
 3. Gondoskodik a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesítéséről, annak változásaival összhangban előkészíti a helyi adókról, talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletek módosításának tervezetét.
 4. Ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, nyilvántartásával, kezelésével, elszámolásával kapcsolatos feladatokat az alábbi területeken:
  1. helyi adók (helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó),
  2. gépjárműadó, (2021 január 1-ig fennálló adókötelezettségekre)
  3. magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó,
  4. talajterhelési díj,
  5. helyi jövedéki adó.
 5. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítése, az adók alapjának, összegének megállapítása során, annak ellenőrzésekor határozat-tervezetet készít, adókülönbözet esetén gondoskodik az adókülönbözetből adóhiánynak minősülő összeg szankcióinak megállapítására.
 6. Biztosítja a bevallási, bejelentési, adatbejelentési nyomtatványok, határozatok, adószámla kivonatok adózók részére – határidőben – történő eljuttatását, illetve elérhetőségét.
 7. Nyilvántartja, behajtja, elszámolja a kötelezettséget megállapító szervezetek által végrehajtásra átadott adók módjára behajtandó köztartozásokat.
 8. Megindítja az adóbehajtási eljárást a véglegessé váló adófizetési kötelezettségek és a fizetési könnyítések alapján határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg köztartozásokra (letiltás, hatósági átutalási megbízás, követelésfoglalás, ingó- és ingatlanvégrehajtás).
 9. Mulasztási, illetve eljárási bírságot szab ki a jogszabályokban, rendeletekben előírt adózói kötelezettségek be nem tartása esetén.
 10. Ellátja az adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások, vagyoni igazolások kiadásával kapcsolatos feladatokat.
 11. Intézkedik a gazdasági társaságok kényszertörlési eljárás alá vonásával, felszámolásával, csődeljárásával, végelszámolásával kapcsolatos hitelezői igények benyújtásáról.
 12. Együttműködik a tevékenységéhez szorosan kapcsolódó társszervekkel (NAV, rendőrség, stb.).
 13. Kezeli a jóváhagyott előirányzatokat.
 14. Véleményezi az iroda feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezeteket, a Megyei Jogú Városok Szövetsége feladatkörét érintő szakmai anyagait.


Névjegy

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Székhely:

3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.


Postai cím:

3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.


Telefonszám:

(32) 417-255


Faxszám:

(32) 310-838


e-mail cím:

 

Gyakran keresett oldalak