Vakok és Gyengénlátók

Házasságkötési szándék bejelentése


Ügyleírás
Házasságkötési szándék bejelentése


Hazánkban házasságkötés akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulók az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.
A magyar családjogi törvény alapján a házasságkötés csak az anyakönyvvezető előtt lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő köthet egymással.
Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatokat kell tenniük.
A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.
A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki,ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 6 hónapig érvényes. Amennyiben 6 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, a házasulóknak azt újból be kell jelenteni.

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyző engedélyezi.
A házasságkötés alkalmával különféle - a szertartások színvonalát, ünnepélyességét emelő - szolgáltatások vehetők igénybe, melyekről a párok a házasságkötési szándék bejelentésekor részletes tájékoztatást kapnak.
Illetékesség
az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették
Szükséges okiratok
  • a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele
  • a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)
  • házasulók születési anyakönyvi kivonata
  • a házasulandók családi állapotának igazolása céljából: elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi okirat, vagy jogerős bírósági ítélet
  • özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okirat kell bemutatni.
  • elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről
  • özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat kell bemutatni.
Külföldi állampolgárok esetében:
tanúsítvány: mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi állapotát,
állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs
amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hitelesített magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.
A külföldi okiratok elfogadhatóságát vizsgálni kell a Ket. 52. § szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy apostille bélyegző lenyomatokra lehet szükség.
Az ügyet intéző osztály
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

Ügyintézés helye, elérhetőség, rendje
Salgótarján, Múzeum tér 1. Földszint 001. iroda
Tel: 417-255/125 mellék, e-mail: anyakonyv@salgotarjan.hu

Hétfő:
8.00-12.00 és 12.30-15.00
Szerda:
8.00-12.00 és 12.30-15.00
   
Péntek:
8.00-12.00
Ügyintézés
határideje és díja
A házasságkötést megelőző eljárásnak (beleértve az első ízben kiállított házassági anyakönyvi kivonatot is) anyagi vonzata nincs. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata házasságkötő teremben biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget, melyért külön díjat munkaidőben nem kell fizetni.
Egyéb dokumentumok
Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik.
Alkalmazott jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
2011.évi CXIII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvi feladatok ellátásnak részletes szabályairól

Egyéb fontos
tudnivalók



Amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, úgy az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezetőtől - vagy külföldi anyakönyvi eseményt követő bejegyzésről a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Anyakönyvi Osztályától - 1903. Budapest, Pf: 314/24 címről - lehet beszerezni 2000 Ft értékű illetékbélyeg ellenében.

 

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról


Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak