Vakok és Gyengénlátók

Házasságkötési szándék bejelentése


Ügyleírás Házasságkötési szándék bejelentése

Házasságkötés akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulók az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.
A törvény alapján a házasságkötés csak az anyakönyvvezető előtt lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő köthet egymással.
Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatokat kell tenniük.
A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.
A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított egy évig érvényes. Amennyiben egy éven belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, a házasulóknak azt újból be kell jelenteni.

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyző engedélyezi.
A házasságkötés alkalmával különféle - a szertartások színvonalát, ünnepélyességét emelő - szolgáltatások vehetők igénybe, melyekről a párok a házasságkötési szándék bejelentésekor részletes tájékoztatást kapnak.
Illetékesség az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették
Szükséges okiratok
  • a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa, vagy útlevele, vezetői engedély
  • a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)
  • házasulók születési anyakönyvi kivonata
  • a házasulandók családi állapotának igazolása céljából: elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi okirat, vagy jogerős bírósági ítélet
  • özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okirat kell bemutatni.
  • elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről
  • özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat kell bemutatni.
Külföldi állampolgárok esetében:
tanúsítvány: mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi állapotát,
állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs
amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hitelesített magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.
A külföldi okiratok elfogadhatóságát vizsgálni kell, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille-re lehet szükség.
Az ügyet intéző osztály Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetőség, rendje Salgótarján, Múzeum tér 1. Földszint 001. iroda
Tel: 417-255/125 mellék, e-mail: anyakonyv@salgotarjan.hu

Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Ügyintézés
határideje és díja
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata házasságkötő teremben biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget, melyért külön díjat munkaidőben nem kell fizetni.
Egyéb dokumentumok Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik.
Alkalmazott jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
2011.évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
Egyéb fontos
tudnivalók


 

 

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról


Névjegy

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Székhely:

3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.


Postai cím:

3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.


Telefonszám:

(32) 417-255


Faxszám:

(32) 310-838


e-mail cím:

 

Gyakran keresett oldalak